مخلوط کن حرفه ای R.T300

مخلوط کن حرفه ای جهت ترکیب میوه ها

بهترین مخلوط کن خانگی و مخلوط کن صنعتی و با گارانتی. مناسب جهت مصارف خانگی یا مخلوط کن فروشگاهی با امکان میکس میوه های مختلف بطور همزمان

مشخصات دستگاه مخلوط کن میوه ها: ادامۀ توضیحات