آبمیوه گیری صنعتی مدل R.T1500

آبمیوه گیر صنعتی سایز بزرگ مدل R.T1500

با قابلیت گرفتن همزمان آب دو میوه مختلف باهم و مخلوط آنها داخل دستگاه بطورخودکار

مشخصات دستگاه آبمیوه گیری مخلوط کن: ادامۀ توضیحات…