آبمیوه گیر خانگی مدل R.T200

آبمیوه گیری خانگی مدل R.T200

مناسب برای مصارف خاتگی و گرفتن فوری آبمیوه ها در منزل جهت پذیرایی از میهمانها

مشخصات دستگاه:  ادامۀ توضیحات….